Kolejiště TT 59. část – Nové segmenty 3

Po práci se dřevem nastal posun k lehčím materiálům a to k PPS pro tvorbu krajiny a k Styroduru na skály. Tato etapa začala položením dna budoucího potoka z PVC desek 5mm, který zpočátku připomínal spíš silnici 🙂 Tato technologie se mi již osvědčila a tak není důvod ji měnit. A potom již přišel na […]

Kolejiště TT 58. část – Nové segmenty 2

Doba dřevěná, jak se říká té fázi výroby rámů kolejiště se na nových segmentech pomalu chýlí ke konci. Nutno podotknout, že ač bydlím v domku a mám k dispozici celkem slušně vybavenou dílnu, je z této činnosti takového „bordelu“, že obdivuji a smekám před všemi těmi modeláři, kteří staví kolejiště v rodinou obývaném bytě. A […]

Kolejiště TT 57. část – Nové segmenty 1

Minulý týden se mi podařilo prodat 3 segmenty původního kolejiště. Několik kamarádů a známých, kteří prodej zaregistrovali na Modelbazaru se mě i ptalo, proč tyto prodávám. Nejednalo se o žádný rozmar, a důvod prodeje byl v podstatě velice jednoduchý. Jako začátečník /byť již v letech 🙂 / jsem na těchto segmentech původně chtěl a také […]

Kolejiště TT 56. část – Zázemí pro zbrojení parních lokomotiv 1

Zázemí pro zbrojení parních lokomotiv započalo /když pominu pokládku strojových kolejí/ tvorbou skládky uhlí. Materiál je následující. Podkladovou plochu tvoří PVC deska tl. 3mm, která je rýhovaná poté natřená barvou beton od Fallera a po uschnutí následně patinovaná černými barevnými křídami. Deska je přilepená ke kolejišti kontaktním lepidlem Chemoprén. Sloupky držící prkna jsou zhotoveny z […]

Kolejiště TT 55. část – Drážní stavby a trocha zeleně 2

Koncem března se začíná zelenat strouha u skladového areálu a prostor u propustků. Na méně viditelná místa jsem kupodivu s úspěchem použil i větší část zachráněných foliáží z demontovaných segmentů. Psát detailně o tom, jak se foliáže trhají, natírají Duvilaxem, lepí na kolejiště a nakonec, jak jsou z této činnosti krásně upatlané ruce asi nemá […]

Kolejiště TT 54. část – Drážní stavby a trocha zeleně

Velikonoce budiž požehnány. V mém případě ateisticky vychovaného, myšleno pouze k volnému času, který mohu věnovat mým zálibám. 🙂 A tak po přístavcích k výpravní budově mohly v klidu probíhat další práce. Kolem výpravní budovy vzniklo nástupiště, mezi břízy dřevěné WC /které mimo jiné ještě pamatuji na nádraží v Hostomicích pod Brdy/ a zahrádka paní […]

Kolejiště TT 53. část – Přístavky k výpravní budově 16/H

Před stavbou výpravní budovy 16/H jsem původně uvažoval o nějakých přístavcích. Po jejím sestavení mi tato budova uprostřed simulované zeleně přišla krásně romantická a tak jsem v myšlenkách od uvažovaných přístavků upustil.  Jenže. To by člověk nesměl dát na poznámky a rady zkušenějších nadšenců modelové železnice…. A tak jsem se nejprve rozhodl pro přístavek nádražní […]

Kolejiště TT 52. část – Výpravní budova 16/H

Nějakou dobu jsem zvažoval, jakou výpravní budovu do nové stanice postavit. Ve hře byly 3 typy od KB Model, z nichž jsem nakonec vybral budovu 16/H. Více informací o této výpravní budově, která se začala stavět již v 90. letech 19. století jsou např. zde: http://www.k-report.net/budova-16h/ Tato budova byla mojí první stavbou od tohoto výrobce. Budova je […]

Kolejiště TT 51. část – Skladový areál

S nějakým skladovým areálem, popřípadě zemědělským silem na obilí bylo na tomto místě počítáno již při projektování kolejiště. Nakonec jsem se rozhodl pro takový menší skladový areál, který si vyrobím celý svépomocí. Práce začaly v pátek výrobou podezdívky na jednom z břehů budoucího potoka a poté betonovým plotem skladového areálu. Před těmito pracemi jsem ještě […]

Kolejiště TT 50. část – Propustky a opěrné zdi

Již při projektování nové stanice jsem věděl, že ji nechci mít celou na rovné ploše. Bylo by to sice konstrukčně daleko jednodušší, ale výsledku by prostě něco chybělo… Proto bylo počítáno s několika propustky a opěrnými zídkami pod částí remízy a částí kusé koleje, která bude sloužit jako strojová a bude zde instalováno zbrojení naftou. […]