Segmentové kolejiště H0 – 15. část – Segment s mezilehlou stanicí

???

Práce na segmentu s mezilehlou stanicí začaly baevnou úpravou skal a zalesněním svahu. Následovala stavba staniční budovy, v tomto případě Cholina od KB Model s přiručním skladištěm od téže firmy. Vedle skladiště opět nezbytné záchodky a také zahrádka, pro kterou byla nejprve zhotovena betonová podezdívka. Nástupiště obou dopravních kolejí s jednou nástupní hranou, jsou zhotoveny [...]

Segmentové kolejiště H0 – 14. část – Zastávka a krajina kolem

???

Práce na kolejišti pokračují stavbou malé zastávky a krajiny kolem ní. Zastávka je z produkce KB Model. Stavba je relativně jednoduchá a tak jsem si ji docela užil. Detaily stavby popisovat nebudu, snad jen, že jako barvy byly použity bílý, zelený a hnědý Balakryl, a na omítku směs bílého Primalexu a tónovacích barev Drutep /žlutá, [...]

Segmentové kolejiště H0 – 13. část – Sýpka a krajina kolem

???

Dnešní, pro mě volný den jsem s radostí „obětoval“ rozestavěnému kolejišti. Práce začaly zhotovením plotu kolem sýpky. Ten jsem se rozhodl udělat svépomocí. Základ je s plastových pásků 5mm, které jsou upraveny do podoby betonové podezdívky. Ta je následovně natřena barvou beton od Fallera a poté patinována křídami. Jako sloupky posloužily uhlíkové tyčky průměru 1,5mm [...]

Segmentové kolejiště H0 – 12. část – začíná se zelenat

20170617_150620

Tento víkend jsem využil deštivého a větrného počasí a po čase se o5 pustil do segmentové Hánuly Začal jsem s přípravou krajiny na segmentu, kde bude mimo jiné vlečka k sýpce od Šikulů. A tak přišla na řadu plocha pod sýpku, příjezdová silnice, opěrné zdi a po nich jeden vetší propustek pod hlavní tratí a [...]

Segmentové kolejiště H0 – 11. část – poslední segment, a první projetí tratě

20170416_210956

Po ukončení konstrukčních prací se dřevem, překližkou a korkem následovala na posledním segmentu tvorba podloží krajiny. Všechno za pomoci pěnového polystyrenu, montážní pěny a překližky na základ budoucích opěrných zdí.   Modelování podloží krajiny, položení kašírování papírovými utěrkami lepenými ředěným Duvilaxem. Následovala pokládka kolejí a propojení obou sousedních segmentů. Po zapojení elektroinstalace – zatím jen [...]

Segmentové kolejiště H0 – 10. část – poslední segment, aneb konec doby dřevěné

20170414_120529

Velký pátek pro mě znamená především den volna a odpočinku od pracovního shonu. Ten letošní se docela vydařil, neboť se sešlo hned několik „pro práci na kolejišti přejících okolností“. Volný den, počasí slušně řečeno na nic, a nemanželka v práci / teda né, že bych jí to přál /. A tak jsem mohl pokračovat na [...]

Segmentové kolejiště H0 – 9. část – práce na rohovém segmentu a segmentu s mezilehlou stanicí

20170409_124922

Tento víkend byl ve znamení pokračování prací na rohovém segmentu a segmentu sousedním, s mezilehlou stanicí. Nejprve byl rohový segment načisto spasovaný se segmenty stanice a skrytého nádraží. Mohly tak být rovněž načisto přes spoj těchto segmentů  i viadukt položeny koleje.   Totéž se uskutečnilo i na spoji sousedních segmentů rohového a s mezilehlou stanicí. [...]

Segmentové kolejiště H0 – 8. část – umístění segmentů na místo určení a pokračování

20170401_181105

V průběhu prací na předposledním segmentu jsem kolejiště provizorně sestavil na místě budoucího určení. Sledoval jsem tím především možnost spasování rohového segmentu se segmenty stanice a SN. Mile mě překvapila skutečnost, že všechno k sobě pasuje jak má. A tak zpět s rohovým segmentem do dílny, a hurá na skalní masiv A tak mnou již [...]

Segmentové kolejiště H0 – 7. část – práce na rohovém a dalším segmentu

20170325_113042

Na rohovém segmentu se nyní realizují pouze drobné činnosti. Položeny koleje na násep v oblouku mezi ocelovým mostem a viaduktem, zhotoven širší propustek přes potok, opláštění mostních pilířů . Na tyto práce byly použity odřezky plastových desek 5mm a zdivo od Fallera. Dále byl zhotovený jeden pár překližkových čel, a tak bylo možné začistit jednu [...]

Segmentové kolejiště H0 – 6. část – Rohový segment podruhé

20170319_122356

Pokračují práce na rohovém segmentu. Nejprve bylo nutné zhotovit lože pro spodní trať a zhlaví mezilehlé stanice, která bude nivelována 20mm nad úroveň skrytého nádraží. Výběrové latě a 4mm překližka jsou o5 hlavním materiálem. Položeno kousek tratě a dvě výhybky vjezdového zhlaví /ze směru od skrytého nádraží/ A zase pěnový polystyren, montážní pěna a nyní [...]