Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 5. část

Využil jsem posledního možného prostoru a pro toho kolejiště jsem postavil poslední segment, kde bude odbočka na trati. Obě rozvětvené tratě budou končit za silničním mostem. Ten bude tvořit i kulisu pro 2 malá skrytá nádraží. Pro hradlo odbočky jsem si vybral jako předlohu hradlo „Obora“, které je na skutečné odbočce poblíž Městce Králové.   […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 4. část

Tento příspěvek se bude věnovat ovládání výhybek a zprovoznění kolejiště. V plánu bylo ovládání servopřestavníky řízené osvědčeným modulem od pana Zajíce z Peček http://www.zajic.cz/servo14/servo14.htm . Bohužel tyto moduly jsou u výrobce momentálně nedostupné, a tak jsem musel zvolit jiné řešení. Chvíli jsem i uvažoval o přestavnících MP1, ale nakonec jsem se rozhodl jinak. Vzhledem k […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 3. část

Musím uznat, že tenhle miniprojekt mě opravdu baví, takže trávit u něj čas je prostě radost. Mohou tak vznikat další stavby a budoucí podoba krajiny. Zeleně je zde relativně málo, což je možné brát především z hlediska finančního jako výhodu. Na místě jsou obě zastávky Hankovice – aneb Citonice z produkce Igry a Františkov – […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 2. část

Po úpravě výhybek Tillig viz  http://masinky2003.wz.cz/uprava_Tillig.html a položení kolejiva se práce na minikolejišti přesunuly na jeho pravou stranu. Vznikla spodní část budovy – malé násypky štěrku z úzké drážky do vagonů normálně rozchodné tratě. Horní část této budovy je provizorně slepena z XPS pouze pro představu a stanovení rozměrů finální stavby. Hlavní trať jsem nakonec […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 1. část

Díky modelářským kolegům z privátního fóra věnujícího se modelové železnici, jsem získal zajímavý námět na publikované minikolejiště. Tvarově se jedná se o tzv. „Nudli“, jinými slovy o úzké kolejiště. Tohle řešení má z mého pohledu několik výhod. Snadná výroba, snadná manipulace, snadné uskladnění, snadný přístup ke všemu, k čemu přístup u kolejiště musí být. Navíc […]