Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 5. část

Využil jsem posledního možného prostoru a pro toho kolejiště jsem postavil poslední segment, kde bude odbočka na trati. Obě rozvětvené tratě budou končit za silničním mostem. Ten bude tvořit i kulisu pro 2 malá skrytá nádraží. Pro hradlo odbočky jsem si vybral jako předlohu hradlo „Obora“, které je na skutečné odbočce poblíž Městce Králové.   […]

Úzkorozchodná lesní železnice II 0e 1:43 – část 2. Krajina

Na kolejišti se začalo zelenat. Ze staveb přibyla zatím jen dřevěná remíza pro motorovou lokomotivu. Ostataní stavby jsou použity z předchozího kolejiště. Podklad zeleně je prosetá hlína přilepená ředěným Divilaxem. Následovaly foliáže kombinované se statickou trávou a prosetou hlínou s pilinami.           A jedno video ze zkušebního provozu: https://youtu.be/XRn5fCj1bt0 Pokračování po […]

Úzkorozchodná lesní železnice II 0e 1:43 – část 1.

Z několika důvodů jsem se rozhodl mojí „úzkou“ předělat. Nejprve jsem chtěl přestavět pouze koncovou stanici, ale nakonec jsem se rozhodl jinak. Jednak chci kolejiště celkově zmenšit, vrátit k tématu lesní železnice, a v neposlední řadě jej koncipovat tak, abych se mohl dívat s vnoučkem Františkem na jezdící soupravy i bez obsluhy kolejiště. No a […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 4. část

Tento příspěvek se bude věnovat ovládání výhybek a zprovoznění kolejiště. V plánu bylo ovládání servopřestavníky řízené osvědčeným modulem od pana Zajíce z Peček http://www.zajic.cz/servo14/servo14.htm . Bohužel tyto moduly jsou u výrobce momentálně nedostupné, a tak jsem musel zvolit jiné řešení. Chvíli jsem i uvažoval o přestavnících MP1, ale nakonec jsem se rozhodl jinak. Vzhledem k […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 3. část

Musím uznat, že tenhle miniprojekt mě opravdu baví, takže trávit u něj čas je prostě radost. Mohou tak vznikat další stavby a budoucí podoba krajiny. Zeleně je zde relativně málo, což je možné brát především z hlediska finančního jako výhodu. Na místě jsou obě zastávky Hankovice – aneb Citonice z produkce Igry a Františkov – […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 2. část

Po úpravě výhybek Tillig viz  http://masinky2003.wz.cz/uprava_Tillig.html a položení kolejiva se práce na minikolejišti přesunuly na jeho pravou stranu. Vznikla spodní část budovy – malé násypky štěrku z úzké drážky do vagonů normálně rozchodné tratě. Horní část této budovy je provizorně slepena z XPS pouze pro představu a stanovení rozměrů finální stavby. Hlavní trať jsem nakonec […]

Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 1. část

Díky modelářským kolegům z privátního fóra věnujícího se modelové železnici, jsem získal zajímavý námět na publikované minikolejiště. Tvarově se jedná se o tzv. „Nudli“, jinými slovy o úzké kolejiště. Tohle řešení má z mého pohledu několik výhod. Snadná výroba, snadná manipulace, snadné uskladnění, snadný přístup ke všemu, k čemu přístup u kolejiště musí být. Navíc […]

Úprava úzkorozchodné lokomotivy Magic train

Před Vánocemi se mi podařilo na německé Ebay vydražit startset parní lokomotivy a dvou vagonů bývalé produkce Magic train v měřítku  0e 1:43. Hračkovité vozy cisterna a osobák, které byly součástí jsem již před časem přestavěl. Originál a po přestavbě.   Tento víkend přišla na řadu přestavba parní lokomotivy. Jelikož se nejedná o přesnou zmenšeninu […]

Úzkorozchodná železnice 0e 1:43 – část 11. – Budova stanice Výsluní

Druhá stanice MDH „Místní dráhy Hankov“ je stanicí mezilehlou a protože je na kopci, dostala název Výsluní. Staniční budova je vyrobena opět z lehčeného PVC tloušťky 3 a 1mm. Střešní krytina je z narýhovaného hliníkového plechu z tiskařských desek. K této budově je přistavěna krytá veranda, sloužící coby čekárna. Tu tvoří konstrukce z modelářských smrkových […]

Úzkorozchodná železnice 0e 1:43 – část 10. – Budovy nové stanice

Díky několika dnům koronavirového volna jsem se pustil do předělávky prvních dvou segmentů, kde původní nákladiště lesní železnice nahradila klasická, menší stanice s vlečkou do areálu ZNZ. Důvodem bylo získat možnost provozovat rozmanitější vlakové soupravy, včetně osobních, a také více civilizovaný vzhled stanice s figurkami cestujících apod…. V areálu ZNZ tak vznikl velký sklad, přilehlá […]