Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 2. část

Po úpravě výhybek Tillig viz  http://masinky2003.wz.cz/uprava_Tillig.html a položení kolejiva se práce na minikolejišti přesunuly na jeho pravou stranu. Vznikla spodní část budovy – malé násypky štěrku z úzké drážky do vagonů normálně rozchodné tratě. Horní část této budovy je provizorně slepena z XPS pouze pro představu a stanovení rozměrů finální stavby. Hlavní trať jsem nakonec mírně odklonil do oblouku. Důvodem pro tuto úpravu byla skutečnost, že jsem chtěl mít budovu zastávky viditelnou zepředu a tak jsem ji potřeboval dostat mezi koleje. Ta zastávka z XPS je samozřejmě rovněž provizorním prvkem. Ve výsledku to bude zastávka Citonice od Igry. Myslím, že nakonec to bude i celkově pohlednější. Dále vznikla vlevo malá opěrná zítka s budoucím schodištěm k vechtru, který bude rovněž z produkce od Igry. Tak alespoň několik fotek 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování příště 🙂                 /Hank/