Minikolejiště H0/H0e Hankovice 2020 – 1. část

Díky modelářským kolegům z privátního fóra věnujícího se modelové železnici, jsem získal zajímavý námět na publikované minikolejiště. Tvarově se jedná se o tzv. „Nudli“, jinými slovy o úzké kolejiště. Tohle řešení má z mého pohledu několik výhod. Snadná výroba, snadná manipulace, snadné uskladnění, snadný přístup ke všemu, k čemu přístup u kolejiště musí být. Navíc zde tvůrci námětu Milan a Jaromír navrhli kombinaci normálněrozchodné tratě, doplněné úzkorozchodnou drážkou. Ta bude tvořit i kulisu oddělujicí jednoduché skryté nádraží. Volba tak byla vcelku rychle jasná a mohlo dojít k realizaci. Ještě mě napadlo využít pro tento miniprojekt malou přesuvnu, která mi zůstala po prodeji předchozího kolejiště, případně za malý doplňkový segment. jedno, nebo druhé budu instalovat k minikolejišti podle nálady 🙂 Zde je layout s oběma variantami.

 

 

 

 

 

 

 

A nastala doba dřevěná – výroba rámů segmentů. Tato práce je již díky nějakým zkušenostem a především strojnímu vybavení poměrně rychlá 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož jsem čekal na výhybky a křižovatku (v tomto případě mimořádně Tillig 15°), pustil jsem se do stavby opěrných zdí, mostních pilířů a pokládky kolejí úzké průmyslové drážky H0e , která bude mimo jiné tvořit i kulisu skrytého nádraží a také do základu terénu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následovala tvorba mostních pilířů a opěrných zdí přes potok na levé straně segmentu.

Pokračování příště.

Pohodové dny všem 🙂                                      /Hank/