Nádraží Hostomice pod Brdy 2019

Po čtyřech letech jsem se zajel podívat na nádraží v Hostomicích pod Brdy, kde jsem trávil značnou část mého dětství. Zajímalo mě především zdali tam nejsou ještě nějaké pozůstatky bývalých uhelných skladů. Bohužel nejsou, a navíc jsem zjistil, že je snesena část manipulační koleje i s výhybkou na vjezdovém zhlaví od Lochovic. Ta původně směřovala ke skladišti, dále do uhelných skladů a po dalších cca 100 metrech se napojovala na dopravní kolej ve směru na Liteň. Zbytky výhybky jsou nyní ještě vedle trati.

??? ?????? ??? ??? ???

Na místě, kde byla původně ona manipulační kolej je nyní zvýšené nástupiště. Vlevo je ještě vidět pozůstatek rampy, ještě před několika lety zde stojícího dřevěného skladiště.

??? ??? ??? ???

Budovy bývalého ZZN naproti staniční budově jsou stále na místě. Vlečky podle stavu kolejí a vegetace v kolejišti jsou dnes patrně nefunkční.

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Z bývalých uhelných skladů zůstala jen částečně panelová plocha, ocelový stožár, kde bývala světla a malé zarostlé návrší, kde byla silniční váha s malou zděnou budovou.

??? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ???

Zajímalo mě, kam až vedou koleje vlečky bývalého Agropodniku, a tak jsem po nich vyrazil směr Liteň. Šel jsem po více, či méně zarostlých kolejích, kolem plechových hal a laminátových nádrží, původně určených na různé chemikálie a hnojiva. Ani jsem netušil, jak je vlečka rozsáhlá a kolik měla kusích kolejí. A navíc, dvě koleje stále pokračovaly směrem ven ze stanice kamsi do polí. Zajímalo mě proč, a tak jsem se po nich vydal.

??? ???ě ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

V dálce, cca 200m za modrobílými tabulkami označující konec posunu jsem zahléhl jakousi konstrukci. Po příchodu na místo jsem narazil na v křoví zarostlý, rezavý portálový jeřáb i se zarostlými kolejemi pro jeho posun. Proč je tak daleko od areálu Agrpodniku a bez jakékoliv příjezdové cesty mi už asi nikdo neřekne. Zde končily i vlečkové koleje.

??? ??? ??? ??? ??? ???

Cestou zpět ke stanici, kde jsem parkoval své Berlingo jsem si v duchu vyčítal, proč jsem si zde neudělal nějakou fotodokumentaci v době, kdy tu ještě stanice i přilehlé vlečky žily pestrým dopravním životem. Bohužel. I tohle jsou věci nevratné…..

Hezký zimní den všem 🙂      /Hank/