Koncová Hankov H0 – část 5. Krajina na segmentu s vlečkou

A začalo se zelenat. :-) V této fázi stavby kolejiště je tento segment jediný, kde je kousek volné trati s krajinou. Navíc je zde i vlečka se starou fabrikou, silnice a vechtr, takže té zeleně není mnoho. To se pozitivně projevilo jak časově, tak i finančně, neboť jsem zde spotřeboval cca 3 balení foliáží od R. Bezuchy. Jinak vechtr je od Igramodel, fabrika hand made, nějaké stromky ze starých zásob /Bezucha a Katka V./ a takhle se to rýsuje :-)

??? ??? ??? ??? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????

Práce budou nyní pokračovat na segmentech se stanicí, kde budu vyrábět a instalovat servo přestavníky. Poté mě čeká výroba ovládacího pultu, abych mohl kolejiště zprovoznit :-)

Pokračování :-)       /Hank/