Koncová Hankov H0 – část 1.

Toho, kdo sleduje tyto stránky, respektive moje příspěvky o stavbě kolejiště, asi napadne otázka „Co ten chlap zase blbne, vždyť tu velkou segmentovku ani nedokončil a …… Aniž bych musel cokoliv vysvětlovat, důvody jsou jednoduché. Prostě jsem si uvědomil, že tak velké kolejiště prostě nepotřebuji, a že prostor, který mi zabírá, hodlám využít i jinak. A když k tomu přidám skutečnosti, že se našel zájemce, který akceptoval požadovanou cenu, a že kupodivu raději stavím, než jezdím, byl jen krůček k tomu, poslat /byť s těžkým srdcem/ velkou segmentovku do světa a pustit se do nového podstatně menšího, a prostorově, časově i finančně méně náročnějšího projektu.

Motivem nového kolejiště bude opět koncová stanice lokálky z období ČSD 3.-4. epochy. V 1. etapě bude sestaveno ze 4 segmentů o jednotné šířce 450mm a celkové délce 4480mm. Segmenty budou maximálního rozměru 1200x450mm, aby bylo možné kolejiště snadno demontovat a uložit v na míru zhotovením regálu o rozměrech 1250x460mm. V případě provozu bude umístěné podél jedné stěny místnosti. Na prvních dvou segmentech zleva bude koncová stanice s remízou, vodárnou a dvěma odstavnými kolejemi. Na třetím segmentu bude trať s odbočkou do areálu továrny. Čtvrtý segment bude tvořit přesuvna, kterou plánuji ovládat ručně. Abych efektivně využil celou šířku přesuvny, doplnil jsem ji o 2 výhybky. V případě „zájmu“ bude možné kolejiště snadno rozšířit o další segmenty maximálního rozměru 1200x450mm, tak aby byla zachována jeho skladovatelnost.

H0 new Peco 4-4 fin H0 new Peco 14-4

A tak jsem o tomto prodlouženém víkendu zase trochu truhlařil a dal dohromady rámy na první tři segmenty budoucího kolejiště.

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Kostry pro první dva segmenty, kde bude úvraťová stanice.

??? ???

Spojení prvního a druhého segmentu překližkovými čely, které jsou společně svrtané a doplněné středícími kolíky z duralové trubky průměr 10mm a kostra třetího segmentu.

??? ???

Následovalo spojení druhého a třetího segmentu. Nejprve nalepeno jedno čelo na druhý segment…

??? ???

Po zaschnutí následovalo nalepení čela třetího segmentu, a za měření rovinnosti spasování obou segmentů vzhůru nohama. :-)

??? ???

A nakonec pohled na spasovaný druhý a třetí segment.

??? ??? ??? ???

Následovat bude polepení prvního a druhého segmentu korkem a pokládka kolejí /Peco code 100/ koncové stanice.

Pokračování :-)          /Hank/