Segmentové kolejiště H0 – 19. část – Úprava skrytého nádraží

Po prvotních provozních zkouškách kolejiště jsem se z ryze praktických důvodů a pohodlnosti sobě vlastní, vrátil k myšlence, doplnit skryté nádraží vratnou smyčkou. Usoudil jsem, že na objíždění mi tak bude bohatě stačit koncová stanice. Myslím, že někde na začátku stavby mi někdo z kolegů na DF diskuze.modely.biz i toto řešení radil. Inu, ke všemu asi musím nějak dospět 🙂

Skryté nádraží bylo navržené a vyrobené ze dvou samostatných segmentů, a naštěstí koncipované tak, že stačilo provést úpravy pouze na jednom segmentu. „Vjezdový segment“ zůstal tak zcela bez úprav.

??? ???

Původní kusé koleje na koncovém segmentu skrytého nádraží.

??? ??? ??? ???

Demontáž části kolejiva a úpravy rozměrů segmentu – z latí 50x10mm a překližky 4mm /tak jako je konstrukce segmentu/

??? ???

Po nalepení 2mm korku bylo možné instalovat koleje. Vlastní smyčka je z kolejí Piko A Gleise R360mm, výhybky a kusé koleje od Peco. Pro úpravy byly použity tytéž výhybky, pouze jsem dokoupil levou pro další kusou kolej.

??? ???

Na posledním snímku je již SN zkompletované na místě provozu. SN má nyní 5 průjezdných kolejí o užitné délce 1100mm, a 3 kusé o užitné délce 600-720mm pro MOS, lokomotivy apod. Myslím, že to pro moji romantickou lokálku bude vyhovovat 🙂

Přeji krásné předvánoční období a zese někdy příště 🙂   /Hank/