Kolejiště TT 64. část – Tobogán

Pro realizaci krajiny na posledním segmentu /s malou koncovou stanicí/, bylo nutné nejprve zhotovit tobogan, a ten „napasovat“ do zmíněného segmentu. Tobogánem, který bude mít 2 a půl závitu, povede hlavní trať do skrytého nádraží zakončeného vratnou smyčkou, .

20160729_185803 20160729_185822

Konstrukce segmentu mi umožnila využít maximální možný poloměr kolejí tobogánu r-385mm. Jako hlavní materiál jsem zvolil 4mm sololak. V OBI mi naformátovali 5 kusů přířezů 80×80 cm. Z nich jsou následně vyřezány přímočarou pilou prstence a ty pak slepeny disperzním lepidlem vždy rubovou stranou k sobě. Tím vzniklo dostatečně pevné kolejové lože o tlouštce 8mm. Po slepení byla vždy jedna strana polepena 2mm korkem.

20160507_162441 20160722_141501 20160722_141505 20160723_102913 20160723_102917 20160723_102938

Následně byly prstence rozříznuty a v místech spojů podlepeny a slepeny do požadované spirály. Závitové tyče o průměru 6mm jsem nechtěl vést přes kolejové lože a tak přišla na řadu výroba několika hliníkových profilů, které byly následně našroubovány do sololaku. Řešení je to sice pracnější, ovšem z mého pohledu efektnější. Závitové tyče jsem poté nejprve nainstaloval pouze zevnitř spirály a to proto, abych mohl snadněji pokládat a lepit flexikoleje. Po nalepení kolejiva byly nainstalovány i vnější závitové tyče. K lepení kolejí se mi i zde osvědčilo kontaktní lepidlo Chemoprén, které drží hned, ale současně lze ještě do jisté míry udělat drobné korekce kolejiva. Po zaschnutí ještě zafixuji pouze zvenčí koleje disperzí.

20160729_183243 20160729_183401 20160729_183429 20160729_183441 20160729_183508 20160729_183532

Provozní zkoušky funkčnosti s Rosničkou, aneb, co vyjede Rosnička, vyjedou spolehlivě i ostatní lokomotivy :-)

20160730_172713 20160730_172728 20160730_172739 20160730_172755

První provozní zkouška. Sklon tobogánu je 3,0 cm/metr tratě. Zde je video: https://youtu.be/6hXzZhcorzI

Druhá provozní zkouška po úpravě sklonu na 2,5 cm/m tratě. Nyní spolehlivě vyveze Rosnička od Tilligu 4 vagony: https://youtu.be/yP0HYi7eA-c

Tak to vypadá, že mohu být s tímto výtvorem, který jsem předtím nikdy nedělal spokojený. :-)

Pokračování :-)      /Hank/